• Acacia Alley

Meeting: Kap. Joel Garcia

Maraming salamat muli, Kapitan Joel Garcia, sa muling pagpili sa Acacia Alley para sa inyong meeting!


Venue: Acacia Alley Restaurant


Menu:

  • Fish Fillet with Tartar Sauce

  • Spanish Chicken Caldereta

  • Greek Salad

  • Fresh Watermelons

  • Corn


4 views0 comments

Recent Posts

See All