• Acacia Alley

Christmas Party: Kap. Joel

Maraming salamat muli, Kapitan Joel Garcia, sa pagtiwala sa Acacia Alley Catering para sa inyong Christmas party na handog sa iyong ka-barangay.


Venue: Brgy. Market Area Brgy. Hall, Santa Rosa City, Laguna


Menu:

  • Beef Mechado

  • Chicken Barbeque

  • Sweet & Sour Fish Fillet

  • Greek Salad

  • Coffee Jelly


  • Facebook
  • Instagram
  • Pinterest

Est. 1992

© 2020 by Acacia Alley Restaurant & Catering

Website Designed by Gianne Itaralde