• Acacia Alley

Brgy. Market Area's SOBA

Maraming salamat muli, Kapitan Joel Garcia sa pagtitiwala! Dinner buffet for Brgy. Market Area's SOBA


Menu:

  • Pork Salpicao

  • Kare-Kare

  • Fish Fillet

  • Steamed Vegetables


4 views0 comments

Recent Posts

See All